Vad ska hästen äta?

Fodret är en viktig del av hästens liv och kommer påverka både dess hälsa och prestationsförmåga. Det finns olika typer av foder och vad hästen ska äta skiljer sig mellan olika individer och hur deras arbetsbelastning ser ut.

Man skiljer mellan olika fodertyper som kallas grovfoder, kraftfoder och saftfoder. Grovfodret kan man säga utgör hästens basbehov och täcker en stor del av djurets näringsbehov. Det vanligaste grovfodret är hö, men det är även vanligt att man utfodrar med hösilage. Kraftfoder är ett kompletteringsfoder som används för att ge extra näring och energi till den växande eller arbetande hästen. Det vanligaste kraftfodret är havre och tillsammans med hö och mineralet ger det i regel en fullvärdig foderstat för en häst under normal arbetsbelastning. Hel havre innehåller ett bättre näringsvärde än krossad, medan hästarna har lättare att ta upp näringen i krossad havre. Om man hittar hel havre i hästens gödsel kan det vara en god idé att byta till krossad då havren gått igenom utan att hästen tar upp näringsämnena. Det kan bero på att hästen äter för fort utan att tugga eller att den har dåliga tänder. Korn, vetekli, sojamjöl och linfrö är andra komponenter som man kan ge till hästar med särskilda behov. Saftfoder är en annan fodergrupp som innehåller foder att ge ibland eller som komplement, exempelvis betfor, morötter och melass. Mer finns att läsa på Agrias hemsida.

Det är viktigt att hästen har en foderstat som är anpassad efter just den individen. Faktorer som påverkar är hästens ålder, fysiska förutsättningar, vilket arbete den utför och av vilken kvalitét fodret är. Hos Grovfoderbörsen kan man få hjälp med foderstatsberäkningar och beställa en foderstat som är anpassad efter ens häst eller en grupp hästar av samma typ och med liknande arbetsuppgifter. Med rätt foder minskar man riskerna med foderrelaterade problem och hästen kommer må bättre, orka mer och se bättre ut i kropp och päls. Förutom grovfoder och eventuellt kraftfoder så behöver man komplettera hästens foder med mineraler. Dessa finns att köpa som färdiga blandningar. Vitaminer behöver man i regel inte komplettera med om man har en väl sammansatt foderstat, med undantag för dräktiga ston, unghästar och högpresterande hästar. Hästen har även ett saltbehov vilket man oftast löser med en saltsten som hästen har ständig tillgång till.