Utrustning på ridskolan

Vissa saker säger lagen att ridskolan måste ha, andra handlar mer och att ta det säkra för det osäkra. I vilket fall som helst finns det några saker som ridklubben ska ha och erbjuda.

Hästens utrustning

Det är väldigt orättvist och dyrt att tvinga medlemmarna i klubben att ta med egna sadlar och träns. Det är du som ska se till att dessa saker finns tillgängliga för ryttarna när de kommer. Sedan kan man så klart ställa krav på att varje person ska ta hand om hästens utrustning på bästa sätt och även rengöra den efter varje ridning.

Men se till att det finns en utförlig lista, likt denna, på vad varje ryttare ska ha med sig och bära för att få rida. Och det är alltid upp till dig som håller i lektionen att se till att alla följer reglerna och att lektionen sker under säkra former.

Första hjälpen-kit

Det ska finnas en första hjälpen-lådan nära till hands i klubbhuset och i stallet. Ett stall är inte en steril miljö så om någon skadar sig måste man desinfektera såret och plåstra om det innan bakterier tar sig in. Informera tydligt att man alltid ska ta hand om sina skador innan man får rida eller göra något i stallet.

Hjärtstartare

Plötsligt hjärtstopp går inte att se, det kan drabba vem som helst och det är tragiskt nog väldigt liten procent som överleva detta om de inte får hjälp på en gång. Du som ledare borde kunna första hjälpen och lära dig hur man utför hjärt- och lungräddning. Ta även tiden att utbilda dig och dina medlemmar så ni vet hur en hjärtstartare ska användas. Hjärtat kan exempelvis stanna om man blir sparkad hästen och då gäller det att agera fort. Endast 10 % som drabbas av hjärtstopp klarar sig, största anledningen är att hjälpen anländer för sent. Se till att ni tar det säkra före det osäkra och vet hur man ska hantera en sådan situation.