Träna hästens rygg

Det finns flera olika övningar som kan utföras för att stärka hästens ryggmuskler. En av dessa är att ”klättra”. Detta betyder att man rider med hästen uppför en brantare backe eller stig. I och med lutningen blir belastningen högre och vilket skapar en automatisk träning.

Detta istället för att enbart rida på planmark. Det man ska tänka på är att det inte alltid är bra för hästen att klättra nedåt. Så länge som hästen är helt frisk är det ingen fara men är det en skada som ska rehabiliteras kan backträning nedåt vara negativt. Detta då belastningen blir hög på främst bakdelsmusklerna.

Om man klättrar med hästen bör detta ske i skritt. Det bör även vara så pass utmanande att hästen får ta i ordentligt.