Hästsport

Equestrian Sport - Show Jumping
Likt motorsport är ett samlingsnamn för en mängd olika sporter med motorfordon så är ridsport samlingsnamnet för en mängd olika ridsporter. Inriktningen på sporterna är mycket olika där fokus kan ligga på allt från precision till fart.

Precision och lydnad

Den gren som främst förknippas med detta är dressyr. Det är en bedömningssport där deltagaren ska föra hästen enligt ett program så felfritt som möjligt. Minsta lilla felsteg eller fel i rörelsemönstret kan ge avdrag i poängen.

Hastighet

Här handlar det om att ta sig från start till mål så fort som möjligt. Travsporten är bland annat mycket stor i Sverige men kommer man till andra länder kan andra sporter så som fälttävlan vara större. Distansritt finns även i denna kategori vilket är en uthållighetssport med mycket långa distanser.

Hoppning

Även om grenarna inom hoppningar har en tidsfaktor så är det främst hoppen som avgör vem som vinner grenarna. Inom denna kategori finns exempelvis banhoppning där man får fler poängavdrag desto större del av hindret som rivs.

Bollsport

En kategori som inte är speciellt stor i Sverige är hästsporter som även är bollsporter. Däremot är detta betydligt större i exempelvis Indien. Sporter som hittas inom denna kategori är hästpolo och horseball.

Gymnastik

Ännu en kategori inom hästsporten som kombinerar två olika sporter är Voltige. Här utförs gymnastik på hästen. Detta då både individuella och grupptävlingar.